Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Mẫu văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, tải TẠI ĐÂY

2. Mẫu văn bản trả lời kiến nghị cử tri, tải TẠI ĐÂY


VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

(Tiếp tục cập nhật)

STT Số / ký hiệu Nội dung câu hỏi
Ngày ban hành
♦ Kỳ họp thứ 1 - Quốc hội khóa XV
1 7000/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 26/11/2021
2 6966/BNN-BVTV Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Bình) 26/10/2021
3 6984/BNN-PCTT Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) 26/10/2021
4 6980/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 26/10/2021
5 6979/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 26/10/2021
6 6982/BNN-PCTT Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 26/10/2021
7 6962/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 26/10/2021
8 6975/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 26/10/2021
9 6989/BNN-VPĐP Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 26/10/2021
10 6977/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 26/10/2021
11 6967/BNN-BVTV Trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 26/10/2021
12 6968/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 26/10/2021
13 6961/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 26/10/2021
14 6983/BNN-PCTT Trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 26/10/2021
15 6958/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 26/10/2021
16 6988/BNN-CBTTNS Trả lời trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang) 26/10/2021
17 6991/BNN-TCCB Trả lời trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình) 26/10/2021
18 6985/BNN-PCTT Trả lời trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 26/10/2021
19 6981/BNN-CN Trả lời trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 26/10/2021
20 6990/BNN-TCCB Trả lời trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 26/10/2021
21 6987/BNN-CBTTNS Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 26/10/2021
22 6955/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) 26/10/2021
23 6986/BNN-QLCL Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) 26/10/2021
24 6974/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 26/10/2021
25 6942/BNN-VP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ) 26/10/2021
26 6965/BNN-BVTV Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) 26/10/2021
27 6954/BNN-VPĐP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) 26/10/2021
28 6973/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 26/10/2021
29 7001/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 26/10/2021
30 6978/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu) 26/10/2021
31 6957/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 26/10/2021
32 6956/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên) 26/10/2021