Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Mẫu văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, tải TẠI ĐÂY

2. Mẫu văn bản trả lời kiến nghị cử tri, tải TẠI ĐÂY


VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

(Tiếp tục cập nhật)

STT Số / ký hiệu Nội dung câu hỏi
Ngày ban hành
♦ Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV
1 1677/BNN-KH Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 21/03/2022
2 1671/BNN-CN Ttrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) 21/03/2022
3 1675/BNN-CBTTNS Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) 21/03/2022
4 1676/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) 21/03/2022
5 1672/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị) 21/03/2022
6 1670/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) 21/03/2022
7 1674/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu) 21/03/2022
8 1673/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 21/03/2022
9 1626/BNN-KTHT Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế) 18/03/2022
10 1564/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang) 16/03/2022
11 1483/BNN-CBTTNS Trả lời kiến nghị cử tri bổ sung sau kỳ họp bất thường lần thứ 1,Quốc hội khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế) 15/03/2022
12 1512/BNN-VPĐT Trả lời kiến nghị của cử tri tới sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Nam Định) 15/03/2022
13 1508/BNN-VPĐP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc) 15/03/2022
14 1489/BNN-KH Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Long An) 15/03/2022
15 1464/BNN-VPĐP Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) 15/03/2022
16 1463/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng) 15/03/2022
17 1454/BNN-PCTT Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) 15/03/2022
18 1473/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) 15/03/2022
19 1460/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) 15/03/2022
20 1487/BNN-KH Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 15/03/2022
21 1444/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 15/03/2022
22 1496/BNN-CBTTNS Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 15/03/2022
23 1486/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 15/03/2022
24 1449/BNN-KHCN Trả lời kiến nghị sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) 15/03/2022
25 1504/BNN-BVTV Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 15/03/2022
26 1503/BNN-BVTV Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 15/03/2022
27 1497/BNN-CBTTNS Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 15/03/2022
28 1462/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang) 15/03/2022
29 1440/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) 15/03/2022
30 1469/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) 15/03/2022
31 1437/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) 15/03/2022
32 1461/BNN-TCLN Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên) 15/03/2022