Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Trung tâm Khuyến nông An Giang, với nhiều hình thức nuôi trồng thủy sản đa dạng hiện nay như nuôi ao, nuôi lồng bè, nuôi vèo, nuôi bể, nuôi ruộng lúa… trong đó nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn thực phẩm cũng đang phát triển mạnh. Sau đây là một số mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao.


Nuôi cá lóc trong vèo lưới (Ảnh minh họa)

Mô hình nuôi cá rô đồng bán thâm canh trong ao đất sử dụng men vi sinh: được triển khai tại 3 huyện Thoại Sơn, Tịnh Biên và Tri Tôn với quy mô 1.000m2/điểm. Mô hình trình diễn nhằm mục đích đánh giá kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần cải thiện thu nhập cho người dân địa phương, khuyến cáo bà con ngư dân quen dần với phương thức nuôi trồng mang tính tính bền vững, thân thiện với môi trường. Thời gian triển khai mô hình 04 tháng đã đạt được kết quả, khối lượng trung bình 84 gam/con; hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) 1,26, năng suất trung bình 1.160 kg/1.000m2. Mô hình mang lại lợi nhuận trên 9,3 triệu đồng/1000 m2.

Mô hình nuôi cá lóc trong vèo bằng thức ăn công nghiệp kết hợp nuôi cá trê: mô hình nuôi cá lóc trong vèo đã phát triển từ lâu và mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người nuôi do mô hình nuôi này dễ quản lý, chăm sóc. Tuy nhiên, do đặc tính của loài thủy sản này là thải nhiều thức ăn thừa trong quá trình tiêu hóa, dễ làm ô nhiễm nguồn nước. Để tận dụng nguồn dinh dưỡng này, đồng thời hạn chế ô nhiễm nguồn nước nuôi, việc thả ghép thêm đối tượng khác có tính ăn rộng và không ảnh hưởng đến đối tượng nuôi chính là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, bên cạnh đó, cá trê là loài có tính ăn tạp, dễ thích nghi với môi trường nước có hàm lượng ôxy thấp. Do đó việc phát triển mô hình “Nuôi cá lóc trong vèo bằng thức ăn công nghiệp kết hợp nuôi cá trê” được đánh giá là rất hiệu quả về mặt kinh tế và cải thiện môi trường nuôi đưa nghề nuôi phát triển bền vững. Qua 05 tháng theo dõi mô hình đạt một số kết quả như sau: trọng lượng trung bình: cá lóc 500 gam/con; cá trê 350 gam/con; Tỷ lệ sống: cá lóc 69%; cá trê 63%; hệ số chuyển hóa thức ăn cá lóc là 1,46. Năng suất trung bình: cá lóc 34,5 kg/m2; cá trê 2,2 kg/m2. Mô hình mang lại lợi nhuận trên 11,8 triệu đồng/(30m2 vèo trong 200 m2 ao).

Mô hình nuôi cá hô đất kết hợp nuôi cá rô phi trong ao đất: cá hô đất là cá có giá trị kinh tế cao, trước đây chủ yếu được khai thác từ tự nhiên. Trong những năm gần đây, được nuôi nhiều với các hình thức nuôi khác nhau như nuôi kết hợp với cá điêu hồng trong lồng bè, thả nuôi quảng canh trong những ao nuôi cá tra thương phẩm. Cá rô phi là đối tượng được thả nuôi ghép với nhiều đối tượng nuôi khác để có thể tận dụng thức ăn thừa và làm sạch môi trường nước. Sau 5 tháng nuôi, mô hình “Nuôi cá hô đất kết hợp nuôi cá rô phi trong ao đất” đạt một số kết quả như sau: Khối lượng trung bình 84 gam/con; tỷ lệ hao hụt 8%. Hệ số chuyển đổi thức ăn cá hô là 1,26. Năng suất trung bình cá hô 1.160 kg/1.000m2./ 

T.Hiền30594