Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 09/5/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo để góp ý cho dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang.Tham dự cuộc họp có đại diện Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Viện Quy hoạch Thủy lợi, lãnh đạo Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện đơn vị tư vấn.

Trên cơ sở nội dung trình bày của viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã kết luận như sau:

- Việc đề xuất xây dựng đập dâng nhằm cải tạo cảnh quan khu vực thành phố Hà Giang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải tạo cảnh quan môi trường là cần thiết.

- Công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, thủy lợi, phòng, chống thiên tai. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi cần bổ sung, làm rõ các tác động đến diễn biến chất lượng nước vùng thượng lưu đập trong mùa kiệt; tính toán và định lượng các ảnh hưởng của công trình đến phòng, chống lũ, xói lở lòng, bờ sông  trước và sau công trình có xét đến các trường hợp mưa, lũ cực đoan và các sự cố công trình có thể xảy ra như vỡ đập, kẹt cửa van, tác động đến hoạt động của các công trình thủy lợi, thủy điện hiện có, trên cơ sở đó xây dựng và đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu phù hợp thông qua các giải pháp kỹ thuật và quy trình vận hành phù hợp trong mùa lũ và mùa kiệt.

Tổng cục Thủy lợi30661