Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản xuất protein động vật ở Trung Quốc đã tăng 800% trong 40 năm qua, nhờ vào sự gia tăng dân số, đô thị hóa và lương công nhân cao hơn.Tuy nhiên, lượng nitơ ôxit làm khí hậu nóng lên do phát thải từ các hoạt động chăn nuôi ở nước này không tăng nhanh, nhờ vào chính sách dựa trên khoa học và quản lý trang trại hiệu quả trong cách cho động vật ăn và tái chế phân.

Những phát hiện đó được trình bày trong nghiên cứu mới được công bố vào tháng 5/2022 trên tạp chí Nature Food. Nghiên cứu “Ổn định chính sách cho phép phát thải ôxit nitơ từ chăn nuôi ở Trung Quốc trong giai đoạn 1978-2017” được thực hiện bởi 12 nhà nghiên cứu từ 10 tổ chức ở Mỹ và Trung Quốc.

Tác giả nghiên cứu cho biết: “Khi dân số thế giới tăng lên, chúng ta sẽ cần mọi vũ khí trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc giảm phát thải ôxit nitơ từ chăn nuôi. Nghiên cứu này cho thấy một con đường đầy hứa hẹn về phía trước để hạn chế lượng khí thải như vậy thông qua cách tiếp cận quốc gia phối hợp kết hợp các biện pháp can thiệp chính sách với việc áp dụng các công nghệ và phương pháp canh tác hiệu quả hơn”.

Tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi đã tăng lên, đặc biệt là ở các nước đang phát triển do người dân khá giả hơn và đô thị hóa tăng lên. Ngành chăn nuôi trên toàn cầu chiếm khoảng 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính do con người gây ra, chẳng hạn như cacbon điôxit, mêtan và nitơ ôxit. Tuy nhiên, riêng hoạt động chăn nuôi gây ra ước tính khoảng 24 - 44% tổng lượng khí thải toàn cầu đối với nitơ ôxit, có hại gấp 300 lần so với khí cacbonic.

Trong 40 năm qua, các nhà nghiên cứu nhận thấy, trong khi lượng phát thải ôxit nitơ toàn cầu tăng 30%, Trung Quốc đã tăng 286%. Tuy nhiên, sự gia tăng đó xảy ra trong khi sản xuất protein động vật ở nước này tăng khoảng 800%. Điều đó cho thấy rằng các chính sách dựa trên khoa học và các lựa chọn quản lý trang trại có thể giúp tăng sản lượng lương thực đồng thời giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu những động lực giúp giảm lượng khí thải nitơ ôxit ở Trung Quốc và những chính sách nào có thể hỗ trợ các nỗ lực giảm thiểu trong tương lai. Ở quy mô quốc gia, chiến lược giảm thiểu tác động khí hậu hiệu quả nhất là áp dụng các thiết bị phân hủy kỵ khí - công nghệ chuyển đổi phân gia súc thành điện năng đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Chiến lược hiệu quả nhất về chi phí là sử dụng thức ăn chăn nuôi có hàm lượng protein thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu gợi ý, tiềm năng lớn nhất để giảm khí thải nhà kính trong tương lai sẽ đến từ sự kết hợp của quá trình phân hủy kỵ khí và ủ phân hữu cơ trong các trang trại; những chiến lược quản lý này cần có kế hoạch tốt, hướng dẫn chính sách và hỗ trợ tài chính từ Chính phủ.

Tuy nhiên, thực tế là lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng lên, bao gồm cả oxit nitơ. Nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có những nỗ lực giảm thiểu đáng kể ở Trung Quốc, vốn đã cải thiện hiệu quả nông nghiệp trong khi bắt đầu tách sản lượng khỏi khí thải. Các biện pháp khuyến khích chính sách thúc đẩy việc áp dụng các hệ thống nông nghiệp tuần hoàn, bao gồm cả các thiết bị phân hủy kỵ khí, sẽ là chìa khóa để xây dựng dựa trên những lợi ích mà các nhà nghiên cứu đã thấy và thậm chí có thể đảo ngược lượng khí thải./.

MH (Theo AAAS)30844