Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 1/12, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tham dự chỉ đạo cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Theo Văn phòng CCHC của Bộ,  thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2022, đến nay Bộ và các đơn vị cơ bản đảm bảo tiến độ, hoàn thành và đạt trên 80% kế hoạch nhiệm vụ, hoạt động CCHC năm 2022. Bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo CCHC định kỳ, đột suất theo quy định của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Nhiều đơn vị làm tốt như: Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng NLS và TS, Kinh tế hợp tác và PTNT, Trồng trọt, Quản lý XDCT; các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Trung tâm Tin học và Thống kê, các Ban quản lý DA, Trung tâm Khuyến nông QG, Trường Cán bộ QLNN và PTNT I…

Ban chỉ đạo CCHC của Bộ đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, đồng bộ, cụ thể các nội dung CCHC của Bộ và các đơn vị (họp Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ định kỳ, đột xuất) thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; cùng với sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ và các Cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể trong công tác CCHC của Bộ và các cơ quan đơn vị (tổ chức các Hội nghị tuyên truyền CCHC, Tọa đàm CCHC…) tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Việc triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC của Bộ và các đơn vị bám sát Bộ chỉ số CCHC giúp cho việc theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện được đảm bảo chính xác, chủ động, đáp ứng yêu cầu... Qua kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC quý IV/2022 và 11 tháng, nhìn chung các đơn vị có sự nỗ lực, cố gắng bám sát nhiệm vụ kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Bộ, một số đơn vị tích cực thực hiện như (Tổng cục lâm nghiệp, Cục Thú y…); triển khai thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả (triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng; Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý thức ăn chăn nuôi); hoàn thiện xây dựng hệ thống báo cáo tổng hợp, Cổng tích hợp thanh toán điện tử theo Cơ chế một cửa quốc gia (Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật)...Tuy nhiên, còn tháng cuối năm cần tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá: Với sự ra quân quyết liệt của các đơn vị cùng với sự vào cuộc đồng bộ, chúng ta đã có biến chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính. Về nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính cuối năm 2022, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhắc nhở các đơn vị tập trung rà soát các nội dung nhiệm vụ/hoạt động của Kế hoạch CCHC năm 2022, tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành sớm nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và của Bộ; Triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2022; Các đơn vị đầu mối CCHC phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm chứng theo 07 nội dung, lĩnh vực CCHC phục vụ công tác tự đánh giá, xác định Chỉ số Parindex năm 2022 của Bộ đảm bảo yêu cầu, tiến độ kế hoạch của Bộ (mục tiêu thăng hạng). Văn phòng CCHC đầu mối, chủ trì phối hợp với Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) và các đơn vị thuộc Bộ cùng với Trung tâm Tin học và Thống kê thực hiện tốt công tác điều tra xã hội học, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định 4496/QĐ-BNN-TCCB về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bàn giao việc theo dõi, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Bộ cho Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết Thứ trưởng sẽ cùng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bàn giao việc theo dõi, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Bộ cho Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị

HNN (mard.gov.vn)31443