Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng cục Thủy lợi báo cáo nhanh công tác phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên1. Tình hình mưa

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 03/4/2022 đến 14h ngày 04/4/2022 tại các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến <5 mm. 

Tổng lượng mưa lũy tích từ ngày 31/3/2022 đến 14h ngày 04/4/2022 tại các khu vực như sau: 

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Nghệ An 10÷20 mm, Hà Tĩnh đến Quảng Bình 90÷120 mm, Quảng Trị 190 mm, Thừa Thiên Huế 400 mm;

- Khu vực Nam Trung Bộ: Đà Nẵng 420 mm, Quảng Nam đến Bình Định 200÷290 mm, Phú Yên đến Ninh Thuận 80÷150 mm, Bình Thuận  40 mm;

- Khu vực Tây Nguyên: Phổ biến từ 30÷50 mm (riêng Gia Lai, Đắk Lắk 60÷65 mm);

- Một số trạm có mưa lớn: Thạch Xuân (H.Tĩnh) 205 mm, Kiến Giang (Q.Bình) 230 mm, Hải Tân (Q.Trị) 498 mm, TT. Khe Tre (N.Đông) (T.T.Huế) 948 mm; Bà Nà 1 (Đ.Nẵng) 820 mm, Hội An (Q.Nam) 533 mm, Trà Phú (Q.Ngãi) 373 mm, Đề Gi (B.Định) 432 mm, Sông Hinh 4 (P.Yên) 336 mm, Suối Sung, Hoa Sơn (K.Hòa) 387 mm, Công Hải (N.Thuận) 155 mm, Bầu Trắng (B.Thuận) 265 mm; Măng Bút (K.Tum) 188 mm, Hồ An Khê (G.Lai) 151 mm, Thôn 10 Xã Ea M'Đoal (Đ.Lăk) 236 mm.

Dự báo, tổng lượng mưa ngày 5-6/4/2022 tại các khu vực: Bắc Trung Bộ <5 mm (riêng Quảng Trị, TT Huế từ 10÷20 mm); Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa phổ biến 20÷50 mm, Ninh Thuận đến Bình Thuận <10mm; Tây Nguyên phổ biến <10 mm.

2. Tình hình thiệt hại do mưa lớn và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Tính đến 16h ngày 04/4, còn tổng cộng khoảng 30.242 ha ở khu vực Bắc Trung Bộ bị ngập lụt, úng (lúa Đông Xuân 25.693 ha, rau màu 4.326 ha, thủy sản 223 ha); trong đó, Quảng Bình 4.955 ha (lúa 4.812 ha, rau màu 143 ha), Quảng Trị 13.737 ha (lúa 10.481 ha, rau màu 3.033 ha, thủy sản 223 ha), Thừa Thiên Huế 11.550 ha (lúa 10.400 ha, rau màu 1.150 ha).

3. Công tác chỉ đạo

Tổng cục Thủy lợi đã ban hành Công điện số 416/CĐ-TCTL-QLCT ngày 29/3/2022 về việc phòng, chống ngập lụt, úng và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ và các địa phương tiếp tục tích cực theo dõi tình mưa, an toàn công trình thủy lợi để thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp khi có mưa lớn xảy ra gây ngập lụt, úng.

Theo Tổng cục Thủy lợi30518