Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCông ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long
  • Địa chỉ: Số 01 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Điện thoại: +824 31 3836 623
  • Fax: +824 313836114

Công bố thông tin doanh nghiệp

Vụ Tài chính19965