Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCông ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Miền nam

  • Địa chỉ: 178 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3512.2092
  • Fax: (028) 3512.2091

 Công bố thông tin doanh nghiệp

  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2024 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2023 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2022 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2021 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2020 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2019 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2018 Tại đây

Vụ Tài chính19968