Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCông ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

  • Địa chỉ: 02-D2 khu Đông Mạc - phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Điện thoại: 03503649412
  • Fax: 03503649700

 Công bố thông tin doanh nghiệp
 
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2024 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2023 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2022 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2021 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2020 Tại đây
  • Công bố thông tin Doanh nghiệp năm 2019 Tại đây

 

Vụ Tài chính19967