Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cho biết, để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, lượng dòng chảy đến các hệ thống công trình thủy lợi do đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn tỉnh, từ đó tính toán cân bằng nguồn nước, xây dựng lịch cấp nước cụ thể cho từng hệ thống công trình và thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp có đăng ký nhu cầu sử dụng nước thô phục vụ sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thông báo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố biết để xây dựng, hoặc điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu thiết yếu khác.Thực hiện cấp nước tuân thủ theo lịch và kế hoạch đã xây dựng, tuyệt đối không cấp nước tại các vùng, khu vực không có tổ chức tiếp nhận nguồn nước. Sử dụng phương cấp nước luân phiên trong tất cả các hệ thống công trình thủy lợi để chống thất thoát, lãng phí. Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành thử cửa van tại tràn xả lũ, tràn xả sâu, cống xả cát, cống lấy nước và các thiết bị cơ khí phục vụ xả lũ, xả cát, cấp nước tại các hồ chứa, đập dâng, bảo đảm duy trì thiết bị vận hành bình thường trong mọi điều kiện thời tiết. Đối với cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện, ngoài nguồn điện lưới phải bố trí máy phát điện dự phòng để sử dụng trong trường hợp nguồn điện lưới bị cúp. Phục hồi hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt trong mùa mưa, lũ để kịp thời tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng an toàn các công trình thủy lợi do đơn vị khai thác tại các địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa bảo đảm công trình hoạt động an toàn trong mùa mưa lũ năm 2022. Hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý, bảo vệ nguồn nước tại các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn; tiếp tục cung cấp nguồn nước cho các địa phương nhằm đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm, không để thất thoát, lãng phí.

Nguồn: binhthuan.gov.vn30561