Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 11/5/2022 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2021. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì buổi họp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 63 tỉnh/thành phố.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại về việc xây dựng “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh”, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức xây dựng và ban hành Bộ chỉ số phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (VPTT) đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức đánh giá độc lập công tác phòng, chống thiên tai theo Bộ chỉ số năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố. 

Trên cơ sở Bộ chỉ số và văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo (văn bản số 112/QGPCTT ngày 29/10/2021), 63 tỉnh/thành phố tự đánh giá công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 của mình và gửi báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo.

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức đánh giá độc lập theo phương pháp: Đánh giá trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 theo Bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng của địa phương gửi về Ban Chỉ đạo; thông tin và tài liệu liên quan thu thập từ các đơn vị quản lý nhà nước;  Tổ chức điều tra, tham vấn, đánh giá thực tế tại 08 địa phương (Hà Giang, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Ninh Thuận, Cà Mau).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức đánh giá độc lập theo phương pháp: Đánh giá trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 theo Bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng của địa phương gửi về Ban Chỉ đạo; thông tin và tài liệu liên quan thu thập từ các đơn vị quản lý nhà nước; Tổ chức điều tra, tham vấn, đánh giá thực tế tại 05 địa phương (Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai) – không trùng với 08 tỉnh mà UNDP điều tra, tham vấn.

Trên cơ sở hai báo cáo, đánh giá độc lập của các đơn vị tư vấn, Văn phòng thường trực phối hợp với UNDP tổ chức rà soát, phân tích đánh giá, kết hợp thực tiễn quá trình quản lý, chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống thiên tai đối với từng địa phương để thống nhất điểm số tổng hợp cuối cùng. 

Dự thảo báo cáo tổng hợp và điểm số cuối cùng đã được Văn phòng thường trực gửi xin ý kiến góp ý của các đơn vị quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai tại Tổng cục phòng, chống thiên tai. Các đơn vị quản lý nhà nước đều thống nhất phương pháp đánh giá và cung cấp một số thông tin, phục vụ làm rõ về dự thảo kết quả đánh giá giúp đơn vị tư vấn điều chỉnh kết quả.

Văn phòng thường trực đã phối hợp với UNDP tổ chức 03 cuộc hội thảo với các địa phương để trao đổi về kết quả đánh giá năm 2021 và bàn các giải pháp nâng cao công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai theo Bộ chỉ số năm 2021 với các thành viên là lãnh đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tổ chức thẩm định kết quả đánh giá. Văn phòng thường trực đã phối hợp với UNDP hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá theo ý kiến của Hội đồng.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai theo Bộ chỉ số năm 2021 theo ba (03) nhóm: Nhóm 1 – 10 tỉnh có kết quả tốt nhất; Nhóm 2 – 43 tỉnh có kết quả trung bình; Nhóm 3 – 10 tỉnh có kết quả thấp nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thông qua việc đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số là tương đối công bằng nhằm đánh giá những điểm mạnh, mô hình tốt để phát huy và nhân rộng ra các địa phương khác cũng như chỉ ra những tồn tại để khắc phục và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh, thành phố.

Theo ông Khusraw Sharifor, đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên các tỉnh, thành phố được tự đánh giá dựa vào các tiêu chí theo bộ chỉ số sau đó được các tổ tư vấn, các thành viên hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai họp, thống nhất và công bố... Đây là cách làm chặt chẽ, qua đó rút được nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn trong những năm tiếp theo.

HNN (mard.gov.vn)30646