Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đường dây nóng - Bộ Nông nghiệp & PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân về các nội dung sau:

1. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Bộ):

Nội dung tiếp nhận: Tin báo của các tổ chức, cá nhân về các vụ việc, hành vi có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về giống cây trồng; vi phạm về an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối; các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.

Cơ quan tiếp nhận: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B6, số 2 phố Ngọc Hà, Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.32444366 và 0917.808.113.

Emailthongtinvipham@mard.gov.vn

Khi tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị phục vụ cho công tác thanh tra, xử lý vi phạm sẽ được chi thưởng theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài Chính. Tổ chức, cá nhân khi có thông tin về dấu hiệu, hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được giữ kín theo quy định của pháp luật.


2. Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

Địa chỉ: Nhà B5, số 2 phố Ngọc Hà, Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35.505.999.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 - (từ 8.00 - 17.00).

 

3. Thông tin Đầu mối tiếp nhận sự cố ATTT mạng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng Quản trị hệ thống - Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

Địa chỉ: Nhà B5, số 2 phố Ngọc Hà, Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37.341.635 (máy lẻ 307).

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 - (từ 8.00 - 17.00).