Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đường dây nóng - Bộ Nông nghiệp & PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân về các nội dung sau:

1. Các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm:

Cơ quan tiếp nhận: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B6, số 2 phố Ngọc Hà, Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 08042526 hoặc 0917808113

Emailthongtinvipham@mard.gov.vn

Khi tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị phục vụ cho công tác thanh tra, xử lý vi phạm sẽ được chi thưởng theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài Chính. Tổ chức, cá nhân khi có thông tin về dấu hiệu, hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được giữ kín theo quy định của pháp luật.


2. Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tại Bộ NN & PTNT

Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm tin học và thống kê

Địa chỉ: Nhà B5, số 2, phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35.505.999

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 - (từ 8.00 - 17.00)