Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong Báo cáo tóm tắt Cung cầu Ngũ cốc cập nhật công bố ngày 4/11, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đã hạ dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2022 xuống còn 764 triệu tấn, giảm 1,8% so với năm 2021.Trong khi sản lượng lúa mì thế giới hiện được dự báo là 783,8 triệu tấn vào năm 2022, sản lượng ngũ cốc thô cao nhất mọi thời đại trên toàn thế giới được dự báo giảm 2,8% xuống còn 467 triệu tấn. Sản lượng gạo thế giới được dự báo đạt 512,6 triệu tấn, giảm 2,4% so với mức cao nhất mọi thời đại năm 2021, nhưng nhìn chung vẫn ở mức trung bình.
Tiêu thụ ngũ cốc thế giới niên vụ 2022/23 dự báo sẽ giảm xuống còn 778 triệu tấn, thấp hơn 0,7% so với mức của niên vụ 2021/22. Tương tự, dự trữ ngũ cốc thế giới vào cuối mùa vụ năm 2023 được dự báo sẽ giảm 2% so với mức mở cửa, ở mức 841 triệu tấn.
Dựa trên những dự báo đó, tỷ lệ dự trữ - tiêu thụ ngũ cốc thế giới được dự báo sẽ giảm xuống 29,4% trong niên vụ 2022/23, từ mức 30,9% năm trước đó.
Thương mại ngũ cốc thế giới niên vụ 2022/23 dự báo giảm 2,2% xuống còn 469 triệu tấn.

MH (Theo FAO)31363