Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nền tảng này nhằm mục đích đẩy mạnh hành động toàn cầu về tổn thất và lãng phí thực phẩm trước Ngày Nhận thức về tổn thất và lãng phí thực phẩm thế giới lần đầu tiên.Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã tiết lộ một nền tảng toàn diện nhằm giúp cộng đồng toàn cầu hành động nhanh hơn để giảm tổn thất và lãng phí thực phẩm. Cơ quan và các đối tác của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tăng cường nỗ lực và để thế giới chuẩn bị cho Ngày Nhận thức về tổn thất và lãng phí thực phẩm thế giới lần đầu tiên diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Nền tảng này tuân thủ thông tin về đo lường, giảm thiểu, chính sách, liên minh, hành động và ví dụ về các mô hình thành công được áp dụng để giảm tổn thất và lãng phí thực phẩm trên toàn cầu.  

Lãng phí Thực phẩm có nghĩa là lãng phí tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, gia tăng tác động của biến đổi khí hậu và bỏ lỡ cơ hội nuôi sống dân số ngày càng tăng trong tương lai, Tổng giám đốc FAO Qu Dongyu cho biết khi ra mắt nền tảng.

Người đứng đầu FAO kêu gọi công chúng và các lĩnh vực tư nhân và cá nhân thúc đẩy, khai thác và mở rộng các chính sách, đổi mới và công nghệ để giảm tổn thất và lãng phí thực phẩm, và đảm bảo rằng ngày quốc tế đầu tiên sẽ có ý nghĩa và có ảnh hưởng.  

Ông Dongyu và các đối tác cũng kêu gọi áp dụng đổi mới - cả về công nghệ và vận hành - để tìm giải pháp cho các thách thức như quản lý sau thu hoạch, các cách hợp tác làm việc mới, đóng gói thực phẩm, quy định và tiêu chuẩn về yêu cầu thẩm mỹ đối với rau quả, thói quen tiêu dùng, chính sách của chính phủ và các liên minh xây dựng, bao gồm cả bên ngoài lĩnh vực thực phẩm.  

Lawrence Haddad, Giám đốc điều hành của Liên minh toàn cầu về cải thiện dinh dưỡng (GAIN) cho biết: “Các loại thực phẩm dinh dưỡng có thể dễ hỏng nhất, và do đó, dễ bị tổn thất nhất. Không chỉ thực phẩm bị tổn thất mà cả an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cũng tổn thất”.

“Giải quyết vấn đề tổn thất và lãng phí thực phẩm với thông tin và bằng chứng chính xác ở cấp quốc gia là nỗ lực tạo ra một hệ thống thực phẩm mang lại sức khỏe cho hành tinh và sức khỏe con người, nhưng để biết điều gì là ưu tiên chính sách cho một quốc gia, để từ đó có đầu tư và can thiệp cần thiết, đòi hỏi dữ liệu và bằng chứng tốt. Nền tảng này rất phù hợp”, Geeta Sethi, Cố vấn và lãnh đạo toàn cầu về các hệ thống thực phẩm tại Ngân hàng Thế giới cho biết.

T.P (dịch theo Newfoodmagazine)28607