Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 21/7, Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) đã ra mắt nền tảng Địa không gian Tay trong tay với một bộ dữ liệu lớn và phong phú về ngành thực phẩm, nông nghiệp, kinh tế xã hội và tài nguyên thiên nhiên để giúp tăng cường việc ra quyết định dựa trên bằng chứng các ngành thực phẩm và nông nghiệp.Nền tảng này là một công cụ quan trọng cho tất cả các nỗ lực nhằm xây dựng lại tốt hơn và tạo ra các hệ thống thực phẩm linh hoạt hơn thời kỳ hậu COVID-19.

FAO tự hào có hơn một triệu lớp địa không gian và hàng ngàn chuỗi thống kê với hơn 4.000 hồ sơ siêu dữ liệu, tập hợp thông tin địa lý và dữ liệu thống kê về hơn mười lĩnh vực liên quan đến thực phẩm và nông nghiệp - từ an ninh lương thực, cây trồng, đất, nước, nước, khí hậu, thủy sản , chăn nuôi lâm nghiệp. Nó cũng bao gồm thông tin về tác động của COVID-19 đối với thực phẩm và nông nghiệp.

Dữ liệu được lấy từ FAO và các nhà cung cấp dữ liệu công cộng hàng đầu khác trên khắp Liên hiệp quốc và các tổ chức phi chính phủ, học viện, khu vực tư nhân và các cơ quan không gian. Nó cũng kết hợp dữ liệu FAOSTAT về thực phẩm và nông nghiệp cho 194 quốc gia thành viên của FAO cộng với 51 lãnh thổ, từ năm 1961 đến năm gần đây nhất có sẵn.

Tổng Giám đốc FAO, QU Dongyu nói: "Các công nghệ địa không gian và dữ liệu nông nghiệp là cơ hội để tìm ra những cách mới để giảm đói nghèo thông qua các giải pháp dựa trên dữ liệu tích hợp và dễ tiếp cận hơn. Nền tảng địa không gian đóng vai trò là hàng hóa công cộng kỹ thuật số để tạo ra các bản đồ dữ liệu tương tác, phân tích xu hướng và xác định các khoảng trống và cơ hội trong thời gian thực.

Nền tảng này có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người và ứng dụng của nó sẽ lần lượt giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và dựa trên bằng chứng trong thực phẩm và nông nghiệp. Nền tảng cung cấp thông tin quan trọng để giám sát năng suất nước nông nghiệp; so sánh mật độ dân số của con người với phân phối gia súc hoặc so sánh mật độ giữa hai loài vật nuôi trên khắp thế giới; phân phối các loài thủy sản; phân tích xu hướng mưa; phân tích thông tin từ các hệ thống giám sát rừng quốc gia cho thấy sự phân phối tài nguyên rừng với các dữ liệu địa không gian khác như mạng lưới đường bộ, cho phép tách các khu vực rừng không bị xáo trộn có giá trị bảo tồn cao khỏi các khu vực có thể tiếp cận phù hợp hơn cho việc phục hồi hoặc sản xuất.

FAO sẽ bổ sung các bộ dữ liệu mới và nghiên cứu trường hợp cụ thể theo quốc gia và tên miền vào nền tảng để cải thiện việc nhắm mục tiêu và điều chỉnh các can thiệp chính sách, đổi mới, tài chính và đầu tư, và cải cách thể chế trong thực phẩm và nông nghiệp.

Nền tảng này là một phần của sáng kiến ​​Tay trong tay của FAO - một sáng kiến ​​dựa trên bằng chứng, lãnh đạo quốc gia và thuộc sở hữu quốc gia nhằm thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững để xóa đói giảm nghèo (SDG1) và chấm dứt nạn đói và mọi hình thức suy dinh dưỡng (SDG2), bao gồm thông qua việc sử dụng các công cụ tinh vi nhất hiện có như mô hình hóa và phân tích địa không gian tiên tiến.

MH (Theo FAO)28601