Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có địa hình chia cắt mạnh đã tạo nên nhiều vùng miền mang đặc trưng của các tiểu vùng thời tiết khí hậu với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Bên cạnh đó, Hà Giang có 19 dân tộc cùng sinh sống (chủ yếu là các dân tộc thiểu số như Mông, Nùng, La Chí, Hoa, Giấy, Lô Lô, Sán Dìu…), mỗi dân tộc có truyền thống văn hóa và tập quán canh tác nông nghiệp riêng biệt… là những điểm “nhấn” thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong những năm qua.


Du khách tham quan cánh đồng hoa Tam giác mạch huyện Đồng Văn, Hà Giang

Nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh cũng như những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển ngành du lịch nông nghiệp (DLNN) tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số…Việc tham gia của du khách cùng với người dân địa phương trong việc làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến các sản phẩm nông nghiệp hiện đang trở thành trào lưu thu hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Đây là một loại hình du lịch được đánh giá là dễ khai thác khi các giá trị của loại hình này bao gồm tổng thể các phương thức canh tác trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân.

Bên cạnh đó, khi mở rộng phát triển DLNN vùng đồng bào dân tộc đã góp phần nâng cao dân trí và thu nhập cho người dân; thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Để đẩy mạnh phát triển DLNN, tỉnh đã khai thác và phát huy những phương thức canh tác độc đáo trong nông nghiệp của đồng bào các dân tộc. Có thể kể đến một số loại hình canh tác độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số của Hà Giang, như: Canh tác trên đá, thổ canh trên các hốc đá của đồng bào các dân tộc Mông, Hoa, Giấy, Sán Dìu, Lô Lô… tại 4 huyện Cao nguyên đá; canh tác trên các thửa ruộng bậc thang của đồng bào các dân tộc Nùng, Tày, Na Chí… tại 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần. Ngoài ra, nghề trồng lanh dệt vải của đồng bào dân tộc Mông; trồng ngô để nấu rượu ngô men lá; sử dụng hạt của cây hoa Tam giác mạch để chế ra loại rượu đặc sản chỉ có ở vùng Cao nguyên đá; nuôi ong khai thác mật hoa cây Bạc hà trong tự nhiên; thu hái, chế biến bằng thủ công và thưởng thức chè Shan tuyết tại 2 huyện vùng cao phía Tây…Đây là những đặc điểm canh tác độc đáo trong nông nghiệp chỉ có ở các huyện vùng cao và đã được các ngành chức năng của Hà Giang khai thác  và phát huy trong các loại hình du lịch.

Từ những đặc điểm tự nhiên, phương thức canh tác độc đáo cùng với sự đa dạng về văn hóa ẩm thực…đã tạo cho tỉnh cơ hội lớn trong phát triển ngành DLNN. Thực tế trong những năm qua, loại hình DLNN trên địa bàn Hà Giang đã được hình thành và phát triển thông qua các loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn du khách đến đây chỉ mới dừng lại ở mức độ lưu trú, tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh mà chưa có nhiều trải nghiệm với các hoạt động trong đời sống của người dân địa phương để cùng thực hiện các phương thức canh tác như cày trên nương đá, cùng canh tác trải nghiệm trên các thửa ruộng bậc thang; thu hái, chế biến và thưởng thức chè Shan hữu cơ, trồng ngô trên các triền đất dốc, trồng lanh dệt vải và cùng thụ hưởng các sảm phẩm nông nghiệp độc đáo của địa phương…Vì vậy, ngành DLNN của tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có.

Du khách chụp ảnh cùng người dân địa phương bên vườn chè Shan Tuyết cổ thụ tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Để tạo nguồn sinh kế, giúp người dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo từ chính những phương thức canh tác độc đáo trong nông nghiệp cũng như các sản phẩm nông nghiệp do họ làm ra, đồng thời hướng đến loại hình “du lịch xanh”, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số…, trong những năm qua, tỉnh đã xác định một chiến lược xây dựng và phát triển DLNN một cách hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết: DLNN là một trong những hướng đi mới thu hút sự quan tâm của đa số khách du lịch hiện nay. Trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh các hình thức DLNN thông qua các tour du lịch trải nghiệm và khám phá các làng du lịch cộng đồng có sự tham gia của người dân địa phương. Bên cạnh đó, khi phát triển DLNN tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao dân trí và thu nhập cho người dân. Từ đó đã góp phần quan trọng trong quá trình xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh.

Văn Phú31457