Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP), từ tháng 3/2018 đến nay, tỉnh Hà Giang đã có 48 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao và 98 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã có 2 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp Quốc gia là Trà xanh hộp bà cụ 100 gam và Hồng trà 100 gam của HTX chè Phìn Hồ, huyện Hoàng Su Phì.


Chè Shan Tuyết - một trong những sản phẩm OCOP chủ lực của Hà Giang

Trong quá trình phát triển sản phẩm, Hà Giang đã xác định phát triển các sản phẩm OCOP có vai trò quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phát triển các sản phẩm OCOP sẽ phát huy và khai thác được các tiềm năng và thế mạnh của các địa phương trong quá trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm phi nông nghiệp.

Có thể kể đến một số sản phẩm OCOP chủ yếu của Hà Giang như: Thịt khô bò Vàng, Rượu Tam giác mạch, Mật Ong Bạc hà, Thịt lợn đen Lũng Pù huyện Mèo Vạc, Chè Shan tuyết cổ thụ vùng cao, Cam sành của 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên; gạo tẻ Già Dui huyện Xín Mần, Gạo Khẩu Mang huyện Đồng Văn, Ngô nếp núi đá huyện Yên Minh... Đây cũng là các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù của tỉnh; trong đó, đã có 4 sản phẩm đã được cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý (gồm Cam sành, chè Shan tuyết, Bò Vàng và Mật ong Bạc hà).

Theo ông Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT, Chủ tịch Hội đồng đánh giá và phân loại các sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang: Để phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa thì yếu tố chất lượng phải được được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, việc xây dựng chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm có vai trò quan trọng để giúp sản phẩm có những bước phát triển vững chắc.

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa, theo tiêu chí không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể, trong niên vụ 2021 - 2022, tổng diện tích cam sành của tỉnh đạt trên 6.100 ha và sản lượng cam sành đạt tiêu chuẩn VietGAP là 45.700 tấn.

Cùng với đó, Hà Giang là tỉnh có diện tích chè lớn thứ 3 cả nước (sau Lâm Đồng và Thái Nguyên). Tính đến cuối năm 2021, tổng diện tích chè của Hà Giang đạt gần 20.000 ha (chủ yếu là chè Shan, chiếm trên 90% diện tích); trong đó, diện tích cho thu hoạch đạt trên 17.500 ha và sản lượng chè búp tươi đạt gần 72.000 tấn/năm. Trong đó, chè đạt tiêu chuẩn an toàn VietGAP đạt gần 5.000 ha, chè hữu cơ đạt trên 4.600 ha.

Ngoài ra, trong những năm qua, tỉnh tập trung phát triển đàn trâu, bò hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ. Tính đến tháng 12/2021, tổng đàn trâu, bò của tỉnh đạt gần 291.000 con, chủ yếu tập trung tại 4 huyện cao nguyên đá (gồm Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ chiếm trên 65% tổng đàn trâu, bò của tỉnh). Việc phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa tại  4 huyện cao nguyên đá đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo đối với người dân toàn tỉnh nói chung và đồng bào 4 huyện cao nguyên đá nói riêng. Giống bò của Hà Giang chủ yếu là giống bò Vàng địa phương có năng suất thịt cao, chất lượng thịt thơm ngon đã được Bộ Nông nghiệp - PTNT bình chọn và đưa vào danh sách bảo tồn. Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình “ Phục hồi và cải tạo giống bò Vàng địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo”. Nhờ đó, năng suất và chất lượng thịt bò của Hà Giang không ngừng được nâng lên.

Bên cạnh đó, Hà Giang đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Bảo tồn nguồn gen của giống ong nội địa phương” nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mật ong bạc hà tại 4 huyện vùng cao nguyên đá. Tính đến thời điểm cuối năm 2021, tổng đàn ong của tỉnh đạt trên 34.500 đàn (trong đó, riêng 4 huyện cao nguyên đá có trên 21,5 nghìn đàn, chiếm trên 63% tổng số đàn ong của tỉnh) và tổng sản lượng mật ước đạt gần 194 tấn/năm. Việc đẩy mạnh phát triển đàn ong khai thác mật hoa cây bạc hà đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giầu của người dân tại 4 huyện vùng cao nguyên đá của Hà Giang.

Văn Phú30289