Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay hiện nay tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp đạt khoảng 25%. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ chiếm 70% tổng sản phẩm nông nghiệp.


Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Để đạt được mục tiêu của Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025", theo TS Lê Xuân Rao - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, việc đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu để nâng giá trị sản xuất nông nghiệp. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: “Toàn thành phố có 20 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất giống lúa, rau, hoa và cây ăn quả; 9 doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản - công nghệ chế biến nông sản... Từ việc ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản tăng mạnh, mang lại thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững”.

Nhận thức được vấn đề trên, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn thành phố đã phát triển được 160 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Tạ Văn Tường cho biết, nhằm triển khai có hiệu quả việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, Sở đang trình UBND TP. Hà Nội xem xét, ban hành Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

"Chương trình khi đi vào thực tiễn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sinh thái, hiện đại…" - ông Tạ Văn Tường chia sẻ thêm.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% tổng sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, các nhóm ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản lần lượt chiếm: 45%, 80% và 60% về tỷ lệ. Ngoài ra, 50% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo…

MH (tổng hợp)31259