Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 20/10/2022, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 10 và Hội nghị các bên của Hiệp định ASEAN về về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp lần thứ 11 đã được tổ chức tổ chức tại Băng-Cốc, Thái Lan với sự tham dự của của các Bộ trưởng, đại diện Lãnh đạo các Bộ về quản lý thiên tai tại các quốc gia ASEAN.


Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Chủ tịch AMMDM phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai (AMMDM) là sự kiện thường niên quan trọng được tổ chức luân phiên để thúc đẩy hợp tác trong quản lý thiên tai với các cơ chế đối thoại, sáng kiến trong ASEAN, tăng cường sự phối hợp các tổ chức quốc tế và các bên liên quan, đồng thời thúc đẩy vai trò lãnh đạo và tầm nhìn chung của ASEAN trong lĩnh vực quản lý thiên tai tại các diễn đàn đa phương.

Chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống thiên tai năm 2022 là “Cùng nhau hành động để tăng cường địa phương hóa khả năng chống chịu thiên tai”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT – Phó Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai, đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã khẳng định đại dịch COVID-19 đã cho thấy, trong khủng hoảng như thiên tai, dịch bệnh, không thể chỉ trông chờ vào hỗ trợ từ bên ngoài, mà mỗi quốc gia, thậm chí mỗi địa phương cần tự tăng cường năng lực ứng phó, chống chịu trước các thách thức. Tại Việt Nam, từ lâu rất chú trọng đến việc tăng cường, củng cố nguồn lực, năng lực của các địa phương trong phòng, chống thiên tai. Điều này được thể hiện rõ trong Luật phòng chống thiên tai với quy định Phương châm “4 tại chỗ” đã được vận dụng lâu dài và hiệu quả. Ở cấp độ hợp tác khu vực ASEAN, địa phương hóa, bản địa hóa, công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một phần của các nguyên tắc chỉ đạo thực hiện Chương trình Công tác Hiệp định AADMER giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, vào ngày 17-19/10 cũng đã diễn ra những chương trình quan trọng trong khuôn khổ hợp tác thiên tai của ASEAN gồm: Họp Uỷ ban quản lý thiên tai lần thứ (ACDM) lần thứ 41; Các Hội nghị ACDM + Trung Quốc, ACDM + Hàn Quốc và ACDM + Nhật Bản,  Họp Ban quản trị Trung tâm AHA và các diễn đàn quan trọng khác. Các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai (AMMDM) + Hàn Quốc, AMMDM + Trung Quốc và AMMDM + Nhật Bản sẽ diễn ra trong cùng ngày 20/10.

Cuối Hội nghị, các Bộ trưởng ASEAN cùng nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN năm 2022 do Thái Lan làm chủ tịch. Thái Lan cũng chính thức chuyển giao quyền chủ tịch Hội nghị cho nước kế nhiệm là Việt Nam để chủ trì hợp tác của ASEAN về quản lý thiên tai trong năm 2023 tới.

Năm 2023 tới, Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban quản lý thiên tai và đồng chủ trì Nhóm công tác về Lãnh đạo Toàn cầu. Ủy ban quản lý thiên tai ASEAN của Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức các Chương trình, Hội nghị, thực hiện các Chương trình nghị sự theo Kế hoạch công tác AADMER 2021-2025. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định Việt Nam sẽ là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa khối ASEAN và các đối tác của ASEAN về những giải pháp mang tính chiến lược để giải quyết các rủi ro thiên tai. 

HNN (tổng hợp)31281