Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tổ chức hội nghị “Phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống khủng bổ và triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2023”. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ NN-PTNT; Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn Cục An ninh nội địa và Thiếu tướng Phùng Văn Nghiểm đã rất quan tâm đến các hoạt động của Bộ NN-PTNT nói chung và công tác phòng, chống khủng bố của Bộ nói riêng, dành thời gian cho buổi trực tiếp truyền giảng và giới thiệu những nội dung và quán triệt những vấn đề quan trọng trong công tác phòng, chống khủng bố tại Bộ NN-PTNT ngày hôm nay.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Công tác phòng, chống khủng bố là một nhiệm vụ rất quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và là trách nhiệm của tất cả các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi công vụ. Đặc biệt trong tình hình phức tạp của khủng bố hiện nay, các thế lực thù địch hoạt động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng để gây ra những tình trạng phức tạp cho xã hội. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác phòng chống khủng bố nói chung tại những cơ quan, tổ chức và cá nhân. Cụ thể tại cơ quan Bộ NN-PTNT, để thực hiện Luật Phòng, chống khủng bố, các nghị định, các chỉ thị, quy định của Chính phủ và các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ đã có nhiều văn bản về công tác phòng chống khủng bố, các chỉ đạo để kiện toàn thường xuyên. Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch phòng, chống khủng bố gửi các đơn vị, định kỳ báo cáo về công tác thực hiện phòng, chống khủng bố gửi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng theo đúng quy định. Ban Chỉ đao phòng, chống khủng bố của Bộ cũng đã cùng với các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia và địa phương sẵn sàng tham gia phòng, chống khủng bố theo kế hoạch và quyết định huy động của người có thẩm quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thời gian qua, qua công tác nắm bắt tình hình cũng như qua phản ảnh của các đơn vị, chưa có xảy ra các vụ việc mất an ninh, an toàn ở các cơ quan Bộ NN-PTNT cũng như chưa phát hiện hành vi lợi dụng các hoạt động trong sản xuất như thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các loại hàng hóa vật tư thiết bị và công nghệ ứng dụng có liên quan đến sử dụng trong ngành nông nghiệp để phổ biến và tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng công tác phòng, chống khủng bố tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực thuộc Bộ vẫn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Một số lãnh đạo còn lúng túng, chưa quan tâm, chưa chỉ đạo phổ biến và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống khủng bố một cách sâu sát.

Thứ trưởng mong muốn thông qua hội nghị, các đại biểu tham dự từ các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ được tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng, chống khủng bố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và an toàn, an ninh cơ quan, đơn vị, cá nhân nói riêng. “Nếu chúng ta không có thái độ đúng thì không thể có công tác phòng, chống khủng bố đúng và đạt mục tiêu đề ra”, Thứ trưởng Nguyến Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công An) phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Phùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công An) cho biết, thời quan qua, Cục đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ NN-PTNT triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Quốc gia giai đoạn 2022-2026 và thực hiện kế hoạch của năm 2023. Ông đánh giá cao việc Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ NN-PTNT đã kịp thời tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng chống khủng bố cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và lực lượng bảo vệ của các đơn vị trực thuộc. Theo Thiếu tướng Phùng Văn Nghiểm, thông qua buổi tập huấn sẽ giúp các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công nhân viên hiểu sâu hơn về âm mưu, phạm vi hoạt động của các đối tượng phản động lợi dụng các vấn đề vẫn còn tồn tại trên thế giới và Việt Nam để thực hiện các hành vi khủng bố. Qua đó, chúng ta có thể chủ động trong lĩnh vực quản lý và triển khai các mặt công tác theo nhiệm vụ được phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình khủng bố quốc tế và trong nước trong thời gian gần đây, nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý cho việc triển khai kế hoạch hành động phòng, chống khủng bố của Bộ NN-PTNT cũng như của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

V.A (mard.gov.vn)32348