Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 14/01/2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 với các nội dung tổng kết công tác đảng; công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021; công tác công đoàn năm 2021. Đồng chí Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ trì hội nghị.Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, triển khai nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả, đã triển khai 149 dự án khuyến nông trung ương thực hiện trên địa bàn cả nước, đảm bảo tiến độ và mùa vụ sản xuất. Đối với hoạt động khuyến nông thường xuyên, Trung tâm đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, diễn đàn, tọa đàm… theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tiến độ và đạt được mục tiêu đã đề ra. Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 12 sự kiện khuyến nông online với các chủ đề như kết nối cung cầu nông sản; giảm lượng giống – phân bón để giảm giá thành sản xuất lúa; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; khuyến nông số; sản xuất ngô sinh khối… Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác công tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông nhằm phối hợp, lồng ghép các nguồn lực ngân sách và huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp phục vụ hoạt động khuyến nông.

Theo đánh giá của các địa phương, trong bối cảnh sản xuất, đời sống của bà con nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 thì việc triển khai các dự án khuyến nông trung ương có ý nghĩa tinh thần rất lớn, góp phần để bà con nông dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy khôi phục sản xuất khi dịch bệnh được kiểm soát, chuyển sang điều kiện bình thường mới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Bộ, công tác khuyến nông trung ương tập trung vào các nhiệm vụ chính như xây dựng dự án khuyến nông trung ương tập trung xây dựng các mô hình theo hướng tập trung, đồng bộ, tích hợp đa giá trị, gắn với chuỗi giá trị ngành hàng. Ưu tiên tập trung phát triển các mô hình HTX sản xuất giống lúa nguyên chủng, chất lượng cao, đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, liên kết với doanh nghiệp; Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ ngành nghề nông thôn, gắn với Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam; Phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với du lịch nông thôn; Phát triển vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản chủ lực đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, theo chuỗi giá trị; Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái; Đổi mới hoạt động thông tin truyền thông khuyến nông thích ứng với xu thế chuyển đổi số, đảm bảo chuyên nghiệp hóa kết nối toàn hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương. Ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các sự kiện khuyến nông kết nối trực tuyến với các phương tiện thông tin đại chúng…; Đổi mới hoạt động đào tạo, huấn luyện khuyến nông;  Tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác công tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông…/ 

T. Hiền30292