Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 12/05/2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động truyền thông khuyến nông năm 2023. Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có cơ quan thông tấn báo chí… hợp tác với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tuyên truyền về khuyến nông.


Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2022, Trung tâm được Bộ NN-PTNT giao quản lý 162 dự án Khuyến nông Trung ương thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, khuyến ngư… Các dự án triển khai đảm bảo tiến độ và mùa vụ sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Năm 2022, Trung tâm đã phối hợp với 27 cơ quan thông tấn báo chí thực hiện 32 hợp đồng truyền thông 1.806 chuyên mục, chuyên trang, clip, 05 số chuyên đề khuyến nông và khoảng 11.634 tin, bài, ảnh tuyên truyền khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua đó, đã giúp hàng triệu hộ nông dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tiếp cận được các tiến bộ khoa học công nghệ mới, thông tin về thị trường, giá cả; học hỏi kinh nghiệm và các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi để tiếp tục nhân rộng.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Trung tâm các tỉnh, thành phố, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội và trực tiếp triển khai 213 lớp tập huấn cho 6.640 lượt học viên; 50 đoàn khảo sát học tập trong nước cho 1.500 đại biểu; xây dựng 01 bộ tài liệu tập huấn về hướng dẫn trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững phục vụ vùng nguyên liệu; 20 video clip ngắn về các công đoạn kỹ thuật; 01 đoàn khảo sát học tập tại nước ngoài và tham gia các hoạt động thường niên ASEAN.

Công tác đào tạo huấn luyện khuyến nông đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cán bộ làm công tác khuyến nông; giúp chuyển biến nhận thức của cán bộ khuyến nông, hợp tác xã, nông dân từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; giúp tổ chức sản xuất an toàn theo nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua đó đã tạo được nguồn lao động chất lượng cao, cải biến cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Hoạt động triển khai Đề án khuyến nông cộng đồng tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên liệu tham gia cũng là một trong những dấu ấn của hoạt động khuyến nông năm 2022. Từ đây đã thành lập được 26 tổ khuyến nông cộng đồng với sự tham gia của 168 thành viên; ngoài ra các tỉnh đã thành lập các Tổ KNCĐ phục vụ đề án vùng nguyên liệu. Đến nay, ngoài 13 tỉnh tham gia Đề án thí điểm, đã lan toả có thêm nhiều tỉnh thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng.

Kết luận Hội nghị, Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, năm 2023, thực hiện chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Bộ, truyền thông thông tin khuyến nông tiếp tục phát huy hiệu quả các loại hình thông tin tuyên truyền của Trung tâm như trang web, Bản tin Khuyến nông Việt Nam, ấn phẩm khuyến nông, sự kiện khuyến nông. Tăng cường phối hợp với truyền thông đại chúng một cách hiệu quả, linh hoạt để nâng cao tính lan tỏa của truyền thông, với thông điệp cụ thể - ấn tượng - hiệu quả, truyền thông gắn với các mô hình, hoạt động khuyến nông nhất là khuyến nông cộng đồng. Thông qua kênh truyền thông góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới./

T.H31987