Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 9-10/12/2022, Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo tập huấn đánh giá nhanh và Chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai của Việt Nam năm 2023”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, gồm 22 tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, UN WOMEN, FAO, CRS,...


Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc Hội thảo

Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai là một sáng kiến của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin về phòng chống thiên tai giữa Chính phủ với các tổ chức trong nước và quốc tế. Vai trò của Đối tác đã được đánh giá cao trong các đợt thiên tai năm 2020, 2021 và 2022 gần đây. Đặc biệt trong đợt thiên tai lịch sử ở miền Trung năm 2020, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Tổng cục PCTT đã phối hợp với các thành viên của đối tác để tổ chức các đoàn đánh giá nhanh xuống địa phương, tổng hợp các thông tin về thiệt hại cũng như nhu cầu hỗ trợ của người dân. Dựa trên các thông tin của Đối tác, các tổ chức quốc tế đã có những hỗ trợ kịp thời đến người dân, giúp đỡ các địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng phục hồi. Cụ thể, trong năm 2020, tổng số tiền hỗ trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng đã lên đến 25 triệu Đô la Mỹ thông qua lời kêu gọi của Đối tác GNRRTT.

Năm 2022, sau khi nhận được thông tin cơn bão số 4 NORU sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, Đối tác GNRRTT đã ngay lập tức tổ chức họp cập nhật tình hình và sẵn sàng triển khai các đoàn đánh giá xuống địa phương. Rất may là cơn bão không gây ra hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải sẵn sàng cho những tình huống thiên tai khẩn cấp trong tương lai. Chính vì vậy, Hội thảo là cơ hội để đại diện của các tổ chức quốc tế thành viên Đối tác đã chia sẻ những hoạt động về giảm nhẹ rủi ro thiên tai thực hiện trong thời gian qua cũng như kế hoạch trong năm tới. Đặc biệt, thông qua Hội thảo, các thành viên Đối tác đã trao đổi nhằm củng cố lại các nhóm đánh giá nhanh, sẵn sàng hành động cho mùa mưa bão năm 2023.

HNN (tổng hợp)31496