Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐBSCL Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng ĐBSCL đã quy tụ 50 sản phẩm đạt 4 sao và tiềm năng 5 sao của các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về tham dự.


Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, phát biểu khai mạc Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu ĐBSCL năm 2022

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL năm 2022, sáng ngày 28/4, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương (Bộ NN-PTNT) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu ĐBSCL.
Theo đó, hội thi lần này quy tụ tổng cộng 50 sản phẩm của các tỉnh, thành phố thuộc vùng ĐBSCL. Các sản phẩm này nằm trong 5 nhóm ngành hàng: Thực phẩm, đồ uống, dược liệu, vải, may mặc, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tham gia Hội thi đã được UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL đánh giá, phân hạng theo bộ tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Việc lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu sẽ dựa trên nguyên tắc như: Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng theo quy định (sản phẩm đạt 4 sao và tiềm năng 5 sao); tiêu chí về mức độ tiêu biểu, đặc trưng và khả năng tiếp cận thị trường; mẫu mã, bao bì sản phẩm, sở hữu trí tuệ...
Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu là sự kiện đầu tiên diễn ra trong khuôn khổ của Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL năm 2022. Hội thi nhằm tôn vinh các sản phẩm OCOP và khuyến khích các chủ thể trong triển khai Chương trình OCOP. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh ấn tượng, đặc trưng về sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành ĐBSCL gắn với phát triển kinh tế xã hội, phát huy nội lực của vùng.
Theo ông Sơn, các sản phẩm OCOP tham gia hội thi lần này là các sản phẩm đã được UBND các tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng theo bộ tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do đó, tại hội thi lần này sẽ lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu trên nguyên tắc: Dựa vào bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng được Thủ tướng Chính phủ ban hành sản phẩm đạt 4 sao và tiềm năng 5 sao và các tiêu chí về mức độ tiêu biểu. Đặc trưng và khả năng tiếp cận thị trường, như: Tính đặc trưng, tiêu biểu của sản phẩm, yếu tố cộng đồng và câu chuyện sản phẩm đối với địa phương, vùng ĐBSCL, mẫu mã, bao bì sản phẩm, sở hữu trí tuệ.

(NNVN)30681