Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Sờ Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu được tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm. Tỉnh Lâm Đồng có kinh nghiệm trên 15 năm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên cơ sở vật chất, hạ tầng sản xuất cũng như trình độ canh tác, chăn nuôi của nông dân Lâm Đồng cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân luôn sẵn sàng tiếp thu các công nghệ thông minh trong sản xuất, chăn nuôi và quản lý trang trại.


Ảnh minh họa

Có nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong tỉnh có cơ hội tiếp cận, ứng dụng các công nghệ thông minh để phát triển liên kết sản xuất, mở rộng thị trường.

UBND tỉnh đã ban hành các Đề án trọng tâm để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông minh của tỉnh như: Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”; “Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thôn minh giai đoạn 2019 - 2025” và Đề án “Thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”.

Hiện nay, hoạt động sáng tạo công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ mới vào sản xuất, với những lợi ích lâu dài về hiệu quả và năng suất. Chi phí giao thông vận tải và thông tin liên lạc sẽ giảm xuống, hậu cần và các chuỗi cung ứng sẽ trở nên hiệu quả hơn, các chi phí thương mại sẽ giảm. Tất cả những điều đó sẽ giúp mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng mở ra cho ngành nông nghiệp các cơ hội như tạo ra lợi thế của địa phương đi sau so với các tỉnh, các nước phát triển; tạo điều kiện cho Lâm Đồng bứt phá nhanh chóng, đi tắt đón đầu trong việc nhanh chóng ứng dụng nông nghiệp thông minh vào thực tế sản xuất trên nền tảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có bước phát triển hơn 15 năm qua; Việc ứng dụng những công nghệ mới cho phép thúc đẩy năng suất lao động và tạo khả năng nâng cao mức thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân; Khả năng chuyển đổi các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị doanh nghiệp qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với tất cả máy móc thiết bị trong công xưởng được kết nối với nhau thông qua internet, rất nhiều cảm biến cũng đồng thời được lắp đặt để thu thập dữ liệu; Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 -2020 và định hướng 2025…

Với những thuận lợi trên, hy vọng rằng tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều trang trại/doanh nghiệp nông nghiệp thông minh 4.0 trong những năm tới, phát triển nông nghiệp thông minh sẽ là bước đột phá tiếp theo trong lĩnh vực nông nghiệp sau thành công của chương trình nông nghiệp công nghệ cao./ 

T.H32559