Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Văn bản lấy ý kiến

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng một số Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT xin giới thiệu nội dung các Dự thảo văn bản pháp luật để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mời bạn đọc nhấn vào tên Văn bản để tham gia góp ý.

Tên văn bản lấy ý kiến Ngày bắt đầu Ngày hết hạn Toàn văn
{{item.TitleVBFull}} {{item.NgayBatDau | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.NgayHetHan | fdate:'DD/MM/YYYY'}}