Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 2/12/2022, tại Cần thơ, trong khuôn khổ Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)”, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch và lồng ghép nội dung Phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện xây dựng và lồng ghép kế hoạch PCTT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thông tư 10 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.


Ông Patrick Schlanger - Đại diện Dự án MCRP phát biểu tại Hội thảo

Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu ôn hòa cũng như nguồn lao động dồi dào, ĐBSCL được xem là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, mưa lớn, ngập lụt, giông lốc và những tác động khác của thiên tai và biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng nặng nề lên vùng ĐBSCL.

Để giải quyết các khó khăn thách thức cho khu vực, Chính phủ đã quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Luật số 60 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCTT và Luật Đê điều, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, phê duyệt Chiến lược Quốc gia về PCTT đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ; Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai (RRTT) dựa vào cộng đồng đến năm 2030. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Thông tư 02 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tại địa phương, Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh, Bộ tiêu chí phòng trào thi đua PCTT, xây dựng cộng đồng an toàn, v.v.

Trong khuôn khổ Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)”, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai triển khai triển khai hoạt động hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023 cho 13 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo Thông tư số 02/TT-BNNPTNT nhằm mục tiêu lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động này đã được triển khai từ đầu tháng 9 năm 2022 và tính đến nay đã có 10/13 tỉnh đã xây dựng được kế hoạch phòng, chống thiên tai với sự hỗ trợ của Dự án.

Tại Hội thảo “Xây dựng kế hoạch và lồng ghép nội dung Phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, Đại diện Bộ NN&PTNT và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã trình bày về việc triển khai Thông tư số 02 và Thông tư số 10. Đồng thời đại diện các địa phương khu vực Dự án sẽ chia sẻ về những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai cũng như phương hướng để giải quyết các khó khăn và thực hiện trong những năm tiếp theo.

HNN (tổng hợp)31497