Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ Hợp tác quốc tế đang triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp các bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện NDC của Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. Hiện nay Ban quản lý dự án và Vụ Hợp tác quốc tế có nhu cầu thông báo mời nộp lý lịch khoa học gói thầu số 09: Tư vấn nghiên cứu công cụ tài chính và chính sách trong nông nghiệp.Hồ sơ đăng tuyển gồm:

a) Thư mời nộp lý lịch khoa học (tải tại đây);

b) Điều khoản tham chiếu (tải tại đây);

c) Mẫu đơn tham dự (tải tại đây);

d) Mẫu lý lịch khoa học (tải tại đây)

Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thu Hằng, Ban quản lý Dự án, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 0978606758).31445