Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một công cụ phần mềm mới với khả năng giải trình tự bộ gien nâng cao đã được Đại học Adelaide phát triển, giúp tăng tốc độ và độ chính xác giúp các nhà nghiên cứu có thể cải thiện cây trồng thông qua nhân giống.Những cải tiến này sẽ cho phép nông dân trồng các loại cây có khả năng phục hồi tốt hơn trong bối cảnh khí hậu và cảnh quan đang thay đổi nhanh chóng. Được gọi là CoreDetector, công cụ này được tạo ra để xử lý hiệu quả các nhiệm vụ giải trình tự bộ gien đầy thách thức về mặt tính toán hơn, chẳng hạn như sắp xếp các bộ gien lớn và đa dạng về mặt tiến hóa của thực vật.

Tiến sĩ Julian Taylor của Đại học Adelaide, người đồng chủ trì dự án, cho biết: “Sự liên kết toàn bộ bộ gien của các loài vẫn là một phương pháp quan trọng để xác định các biến thể về cấu trúc và trình tự của quần thể. Có một số công cụ có chức năng xử lý các bộ gien lớn và đa dạng về mặt tiến hóa, nhưng CoreDetector khai thác sức mạnh của việc tính toán để thực hiện nhiệm vụ phức tạp là căn chỉnh trình tự theo cặp giữa các bộ gien của thành viên quần thể. Công cụ này có thể được áp dụng cho nhiều loài - từ bộ gien vi khuẩn kilobyte đến bộ gien thực vật gigabyte, như lúa mì - và thậm chí hỗ trợ các sinh vật lưỡng bội, như con người và các động vật khác”.

Nghiên cứu cơ bản của CoreDetector đã được xuất bản trên Bioinformatics và phần mềm này cũng đã được xuất bản trên GitHub. Điều này sẽ mang lại lợi ích ngay lập tức cho cộng đồng nghiên cứu nhân giống và tiền nhân giống cây trồng, đặc biệt là những người làm việc với các bộ gien thực vật phức tạp hơn. Phần mềm này dựa trên java và có thể dễ dàng sử dụng giữa các hệ điều hành.

Tiến sĩ Fruzangohar, người đồng lãnh đạo dự án, cho biết: “Khi các công nghệ giải trình tự thông lượng cao trở nên tiên tiến hơn và nhiều loài hơn có thể được giải trình tự, chúng tôi tin rằng quyền truy cập miễn phí vào CoreDetector sẽ tiếp tục cho phép tiến bộ nhanh chóng trong nghiên cứu di truyền của các quần thể đa dạng. Điều này sẽ cung cấp một công cụ phân tích trình tự bộ gien hiệu quả cho các nhà tạo giống cây trồng và các nhà nghiên cứu, có thể tạo thành một thành phần của hệ thống phân tích nhằm cải thiện hiểu biết di truyền của chúng ta về các sinh vật sinh học”.

Tiến sĩ Taylor cho biết: “Chúng tôi mong muốn mở rộng khung lý thuyết và tính toán của CoreDetector để thu được các trình tự bộ gien lõi cộng với các trình tự phụ của một quần thể. Chúng tôi có kế hoạch hợp tác với các nhà tin sinh học khác từ các tổ chức bên ngoài có liên quan đến nghiên cứu bộ gien và phát triển thuật toán heuristic hiện đại để xây dựng hiệu quả bộ gien của quần thể”.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)32561