Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quyết định có hiệu lực từ ngày 2/6.


Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT từ ngày 2/6/2023 (Ảnh: VGP/Đỗ Hương)

Cụ thể, ngày 2/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 626/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và ông Hoàng Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung quê ở xã Hoàng Thắng (Văn Yên, Yên Bái), sinh năm 1969.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Hoàng Trung là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN&PTNT, Bí thư Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Ông Hoàng Trung có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác của tân Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung:

1993-1994: Cán bộ kỹ thuật - Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam - Cục Bảo vệ thực vật

9/1994-12/1996: Kiểm dịch viên - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật

1/1997-9/1997: Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật Ga Lào Cai - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật

10/1997 - 7/2000: Chuyên viên - Phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

8/2000-9/2005: Phó trưởng phòng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

10/2005 - 2/2006: Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

3/2006 - 5/2009: Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

5/2009 - 4/2016: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

4/2016 - 5/2023: Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

2/6/2023: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 626/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ NN-PTNT

Như vậy, hiện nay Bộ NN&PTNT có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung.

mard.gov.vn32044