Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phất Cờ (HTX Phất Cờ) là một hình mẫu hiện thực hóa chủ trương, chiến lược của nhà nước về phát triển kinh tế bền vững.


Nuôi hàu TBD bằng giàn treo sử dụng vật liệu mới tại HTX Phất Cờ

Theo ông Nguyễn Bá Lâm, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh, HTX Phất Cờ (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) được thành lập từ năm 2017 với mục tiêu chung là hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển sản xuất. Các giống thủy sản nuôi chủ yếu là các loại cá (song, giò, rìa, hồng mỹ), hàu, ngao giá, ốc hương- gần đây, HTX Phất Cờ đã thử nghiệm thành công nuôi rong sụn trên vịnh Bái Tử Long, mở ra hướng đi mới trong phát triển đa dạng đối tượng, xen canh trên cùng diện tích nuôi trồng.

Từ chủ trương thay thế vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản biển bằng vật liệu mới (HDPE) bền vững, không ô nhiễm, thân thiện với môi trường. UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản. Đây chính là giải pháp của tỉnh trong việc quản lý, rà soát và giám sát chặt chẽ, giảm thiểu rác thải từ các vật liệu không thân thiện, không bền vững trên vùng biển Quảng Ninh. Đặc biệt, tính đến thời điểm này, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên của cả nước đưa ra quy chuẩn vật liệu nổi trong NTTS. HTX Phất Cờ là điểm sáng, là nơi thay thế vật liệu nổi đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh. Riêng hộ gia đình ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nguyễn Sỹ Bính đã thay thế phao xốp và sử dụng vật liệu nổi bằng vật liệu HDPE.

Một góc Farm nuôi của HTX nuôi trồng thủy sản Phất Cờ nhìn từ trên cao

Hợp tác xã Phất cờ đã chủ trương và vận động xã viên thực hiện Hợp tác với Tập đoàn nhựa Super Trường Phát (Trường Phát), Tập đoàn đã đầu tư xây dựng một mô hình trang trại nuôi biển biển kết hợp với du lịch cùng các xã viên. Trang trại nổi được xây dựng trên diện tích 5,0 ha gồm nhiều phân khu như nhà điều hành kết hợp đón khách; Lồng phục vụ khách tham quan bơi, tắm biển… Đồng thời, hệ thống lồng vuông (12 chiếc với diện tích từ 16 - 30m2/chiếc), hệ thống lồng tròn (02 chiếc với đường kính 12 m); hệ thống giàn hàu trên diện tích 4,0 ha (trên 6.000 quả phao nổi); hệ thống bè ương, nuôi giống rong sụn (100 ô có diện tích 9,0m2; Hệ thống sân phơi rong thương phẩm rộng trên 2.000m2. Đây là phần diện tích thử nghiệm nuôi các loài thủy sản mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đồng thời cũng là nơi xây dựng mô hình trình diễn các loại vật liệu nổi kết hợp với du lịch trải nghiệm.

Thả nuôi rong sụn

HTX Phất Cờ đã thử nghiệm nuôi thành công việc nuôi xen canh giữa hàu Thái Bình Dương và rong sụn (nuôi rong xen kẽ trong bè hàu). Hiện có nhiều đối tác trong nước và nước ngoài đã đặt hàng để thu mua các sản phẩm này với giá trị cao, mở ra hướng sản xuất mới có sự liên kết chặt chẽ, bền vững./ 

T.H31388