Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 20/4, tại Quảng Bình, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh uỷ Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Trung bộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư (Ban Chỉ đạo). Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13-CT/TW nêu rõ: Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh, dân số trên 11,09 triệu người, với diện tích hơn 51,4 ngàn km2, chiếm 15,5% diện tích cả nước. Trong đó, trên 3,1 triệu ha đất có rừng với độ che phủ 57,4% (chiếm hơn 21,2% diện tích rừng cả nước), là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là Chỉ thị số 13-CT/TW và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngành lâm nghiệp đã có bước phát triển khá nhanh, từng bước khẳng định được vị thế, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Diện tích rừng trồng tăng nhanh. Diện tích rừng tự nhiên, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học được bảo vệ khá tốt, độ che phủ rừng cao nhất so với các vùng trên cả nước, tăng 0,9% so với trước khi có Chỉ thị 13-CT/TW.

Đặc biệt, Bắc Trung bộ là khu vực đầu tiên trong cả nước được Chính phủ cho triển khai thí điểm chuyển nhượng tín chỉ các-bon theo Nghị định 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022.

Các địa phương trong vùng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác phối hợp liên ngành được triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Các vụ việc vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được xử lý kịp thời, nghiêm túc, góp phần từng bước hạn chế vi phạm pháp luật. Lợi ích kinh tế từ rừng ngày càng được khẳng định rõ nét hơn. Bộ mặt nông thôn, miền núi, khu vực có rừng có nhiều đổi thay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc mà các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ cần tiếp tục khắc phục như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng có lúc, có nơi chưa thực hiện thường xuyên, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia; Tình trạng khai thác, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nhỏ lẻ; tình trạng xâm canh, lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp; Cơ cấu cây trồng chưa đa dạng, năng suất, hiệu quả còn thấp; Việc ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển lâm nghiệp hiệu quả còn hạn chế; Việc huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế đầu tư vào bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với chủ rừng và các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ rừng có nơi, có lúc chưa chặt chẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, tỷ lệ che phủ rừng toàn vùng đạt 57,35% đứng thứ nhất trong 7 vùng cả nước. Vùng có tổng diện tích rừng tự nhiên 2,2 triệu ha. Các tỉnh Bắc Trung bộ cũng đã đẩy mạnh diện tích rừng trồng. Đến nay, diện tích rừng trồng đạt khoảng 1 triệu ha, xuất khẩu gỗ đạt 500 triệu/17,1 tỷ USD toàn quốc.  Vùng đã có khu lâm nghiệp công nghệ cao đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại Hội nghị

Trước những thách thức nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng tại các địa phương, Thứ trưởng đã thay mặt Bộ NN-PTNT chia sẻ những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội, cũng như ngành lâm nghiệp của các địa phương trong thời gian qua. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 13 tại các địa phương có mặt tích cực, làm rất tốt, nhưng có mặt cần điều chỉnh cho phù hợp. Bộ NN-PTNT sẽ đồng hành cùng với các địa phương để tháo gỡ, khắc phục xử lý tối đa các tồn tại.

HNN (tổng hợp)31919