Skip Ribbon Commands
Skip to main contentBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo mời các Bộ/ngành, địa phương, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo, các nhà khoa học đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học thuộc "Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (Quyết định số 429/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021) theo công văn số 854/BNN-KHCN ngày 30 tháng 01 năm 2024 (chi tiết Công văn đính kèm).

1. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần phù hợp với mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và "Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”.

2. Hồ sơ đề xuất đặt hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trước ngày 29/02/2024.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký gửi đề xuất theo đường công văn và thư điện tử về Ban Điều hành “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng 104 - A9, số 2 - Ngọc Hà – Ba Đình - Hà Nội.

 

Điện thoại: 0903247642/0989362927/0978983288.

E.mail: quynhtt.khcn@mard.gov.vnlamdth.khcn@mard.gov.vn; nghinq.khcn@mard.gov.vn

Vụ KHCN&MT32742