Skip Ribbon Commands
Skip to main contentI- THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

  1. Tên dự án: “Ứng dụng công nghệ nuôi đa cấp kết hợp công nghệ biofloc nuôi siêu thâm canh tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)”
  2. Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2018 đến tháng 09 năm 2020
  3. Kinh phí: 22.000 triệu đồng

(SNKH:7.000 triệu đồng, đối ứng: 15.000 triệu đồng)

  1. Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Thông Thuận

Điện thoại: 02623853537    Fax: 02623853844

E-mail: thongthuan@aol.com         Website:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

  1. Chủ nhiệm dự án SXTN và các thành viên chính thự hiện dự án SXT:

Chủ nhiệm: TS. Hứa Ngọc Phúc

Danh sách các thành viên chính: nêu tại phần 1.8 mục III dưới đây

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

  1. Thời gian dự kiến: Bắt đầu lúc 14h00 ngày 20/01/2022
  2. Địa điểm: Phòng 201 Nhà A9 Bộ Nông nghiệp và PTNT số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội

III-  - Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Tải file nhiệm vụ 1 đính kèm tại đây).30290