Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 10/08/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Nông nghiệp và PTNT họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ; lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Về kết quả công tác cải cách hành chính của Bộ từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ và các đơn vị cơ bản hoàn thành, đạt trên 60% kế hoạch nhiệm vụ, hoạt động CCHC năm 2022. Về triển khai cơ chế một cửa quốc gia (MCQG), thực hiện chỉ đạo cơ quan thường trực của Ủy ban 1899 (Bộ Tài chính), Bộ đã xây dựng ban hành Kế hoạch triển 3 khai Cơ chế MCQG giai đoạn 2022-2026 (Công văn số 2356/BNN-TCCB ngày 19/4/2022). Đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành xây dựng, kết nối tổng số 29 (100%) thủ tục thực hiện Cơ chế MCQG theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban 1899 tại 07 đơn vị. Từ thời điểm bắt đầu triển khai 2015 đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận tổng số trên 2.463 triệu hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và đã xử lý, cấp phép điện tử tổng số 2.460 triệu hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, cùng với 15.210 doanh nghiệp trên cả nước tham gia.

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban 1899 là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong kiểm tra chuyên ngành, ứng dụng CNTT (4.0) góp phần thúc đẩy phát triển Bộ, ngành. Việc triển khai Cơ chế MCQG của Bộ đem lại hiệu quả và nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân cũng như các cơ quan quản lý chuyên ngành. Sáu tháng đầu năm 2022, Bộ đã hoàn thành thủ tục cấp phép gần 280 nghìn hồ sơ theo Cơ chế một cửa quốc gia cùng với việc áp dụng ký số đã thật sự thay đổi cách làm truyền thống của các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ theo hướng tiếp cận ứng dụng CNTT hiện đại, thực hiện chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian, chi phí cho việc đăng ký kiểm tra và thông quan hàng hóa, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện cải cách hành chính.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Cần nhận thức đúng đắn về CCHC. Cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đi liền với nhau, không tách rời, cần sự triển khai đồng bộ nếu không hiệu quả sẽ kém. Cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong CCHC trên cơ sở thực tiễn Bộ Nông nghiệp và PTNT là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Dư địa cải cách hành chính năm 2022 là rất lớn. Từ nay đến cuối năm, công tác CCHC cần phải được đặt ở vị trí trung tâm.

HNN (mard.gov.vn)31010