Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xói mòn đất là một thách thức lớn trong sản xuất nông nghiệp. Nó ảnh hưởng đến chất lượng đất và mang theo trầm tích dinh dưỡng gây ô nhiễm nguồn nước. Trong khi xói mòn đất là một quá trình xảy ra tự nhiên, các hoạt động nông nghiệp như cày xới đất thông thường làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn đất. Một nghiên cứu mới của Đại học Illinois cho thấy, nông dân thực hiện các biện pháp không cày xới có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ xói mòn đất.Sanghyun Lee, nghiên cứu sinh tại Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp và Sinh học tại Đại học Illinois và là tác giả chính của nghiên cứu này, cho biết: Việc chuyển hoàn toàn sang không xới đất sẽ làm giảm hơn 70% lượng đất mất đi. Nhưng ngay cả một sự thay đổi một phần trong cách làm đất cũng có thể có kết quả đáng kể.

Lee nói: “Nếu chúng ta tập trung vào khu vực dễ bị tổn thương nhất về xói mòn đất, thì chỉ 40% không cày xới đất cho thấy mức giảm gần như tương đương với 100% không cày xới đất”.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu vật lý và mô hình máy tính để ước tính xói mòn đất ở lưu vực sông Drummer Creek, một phần của lưu vực thượng nguồn sông Sangamon ở miền Trung Illinois. Cây trồng chính của khu vực là ngô và đậu tương, và làm đất là một phương thức nông nghiệp chủ yếu.

Lee nói: “Tốc độ xói mòn đất ngày càng gia tăng và được đẩy nhanh bởi sản xuất nông nghiệp không bền vững. Một trong những lý do chính là làm đất thông thường trên đồng ruộng. Mô hình của chúng tôi cung cấp một công cụ để ước tính tác động của việc xới đất đến xói mòn đất trên lưu vực”.

Lee và các đồng tác giả Maria Chu, Jorge Guzman và Alejandra Botero-Acosta đã phát triển khung mô hình, kết hợp mô hình thủy văn (MIKE SHE) với Dự án Dự báo xói mòn đất (WEPP) để xem xét các tác động của việc không cày xới đất ở lưu vực. Mô hình WEPP cung cấp các nguồn trầm tích từ các cánh đồng nông nghiệp theo các phương thức canh tác khác nhau và mô hình thủy văn mô phỏng sự vận chuyển phù sa qua lưu vực.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu lịch sử về khí hậu, đặc tính đất, dữ liệu mẫu trầm tích và các dữ liệu liên quan khác, sau đó sử dụng mô hình kết hợp để dự đoán cách thức quản lý khác nhau ảnh hưởng đến tỷ lệ xói mòn đất.

Lee nói: “Nông dân có thể thích cày xới đất hơn vì điều kiện khí hậu ẩm ướt làm cho đất bị nén chặt. Tuy nhiên, xói mòn đất sẽ loại bỏ lớp đất mặt chứa nhiều chất dinh dưỡng và điều này có thể làm giảm năng suất về lâu dài. Xói mòn đất cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước, cả cục bộ theo thời gian và ở khoảng cách xa. Vì vậy, nông dân cần cân nhắc giữa lợi ích của việc xới đất với hậu quả của xói mòn đất và lựa chọn các chiến lược quản lý tốt nhất”.

Lee lưu ý: Khung mô hình có thể giúp xác định các khu vực dễ bị tổn thương nhất, vì vậy các nhà sản xuất có thể thực hiện các thực hành quản lý bền vững ở những nơi quan trọng nhất.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)29140