Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tin tức, sự kiện Tin chuyên ngành

Công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai góp phần quan trọng trong kết quả sản xuất và...

(Ngày 30/12/2022)

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng năm 2023 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai.