Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tin tức, sự kiện Tin chuyên ngành

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU...

(Ngày 06/08/2020)

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến “Triển khai kế hoạch thực thi EVFTA”.