Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 25/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn đàn “Liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh” với sự tham gia của 67 đại biểu là đại diện các chủ thể có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Các diễn giả tham gia diễn đàn liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh

Sau hơn 04 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến cuối tháng 11/2022, toàn tỉnh Trà Vinh đã có 104 sản phẩm đạt OCOP (06 sản phẩm tiềm năng 05 sao; 15 sản phẩm đạt 04 sao và 83 sản phẩm đạt 03 sao) thuộc 67 chủ thể. Hiện toàn tỉnh còn 50 xã chưa có sản phẩm OCOP. Giai đoạn 2019 - 2022, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nguồn vốn hỗ trợ cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm 10,2 tỷ đồng (vốn Trung ương 9,1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 1,1 tỷ đồng), mở 54 lớp tập huấn cho 1.422 lượt người tham dự; hỗ trợ cho 50 sản phẩm xây dựng nhãn hiệu. Thời gian tới, để các sản phẩm OCOP của tỉnh phát triển tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định, tỉnh Trà Vinh sẽ nâng cao các chuỗi cung ứng, kết nối thông tin thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Tham gia diễn đàn, đại diện các chủ thể đạt sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã nêu lên những khó khăn, hạn chế; như: từng địa phương còn nhiều lúng túng trong cách làm, xác định lợi thế, tiềm năng và chủ thể sản xuất để xây dựng sản phẩm OCOP. Công tác phối hợp, hỗ trợ của các ngành chưa đồng bộ; bộ tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm còn một số tồn tại, chưa phù hợp với thực tế; ứng dụng khoa học công nghệ, mẫu mã bao bì sản phẩm chưa phong phú. Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung phân tích về đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm; tăng số lượng sản phẩm OCOP hàng năm; nâng cao chất lượng sản phẩm; giải pháp liên kết, kết nối cung cung - cầu giúp các chủ thể OCOP phát triển bền vững; ứng dụng công nghệ vào quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Thanh Tuyển31431