Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Việt Nam hiện có khoảng 14,7 triệu ha rừng tương ứng với độ che phủ của rừng đạt 42%. Trong đó, hệ thống rừng đặc dụng với diện tích khoảng 2,4 triệu ha với 167 Ban quản lý. Với nguồn nhân lực hạn chế, chưa được trang bị các thiết bị hiện đại, việc thu thập, tổng hợp, và xử lý dữ liệu của cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn như sự rời rạc, phân mảng trong trao đổi thông tin, báo cáo.


Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên trong dự án nghiên cứu bảo tồn rùa cạn.

Xuất phát từ thực tế trên, từ năm 2016, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và các bên liên quan khác trong khuôn khổ dự án "Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học rừng và các dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam" (dự án BIO) đã tiến hành chuẩn hóa mô hình dữ liệu SMART và giới thiệu sổ tay hướng dẫn áp dụng SMART trong toàn bộ hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn. Đến năm 2021, mô hình dữ liệu SMART chuẩn và bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đã sẵn sàng để triển khai trên toàn quốc.

"Với việc SMART được áp dụng đồng bộ và thống nhất trên toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên rừng và đa dạng sinh học sẽ được hình thành, việc quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học của các cơ quan quản lý từ trung ương đến cơ sở sẽ được thông tin tốt hơn, thúc đẩy quản lý rừng bền vững - góp phần giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng và thực hiện các mục tiêu chung của COP 26 ", Ông Đoàn Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ quản lý Rừng đặc dụng Phòng hộ nhận xét.

Nhân viên kỹ thuật của Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên nhập dữ liệu thu thập được từ các cuộc tuần tra vào phần mềm SMART

SMART là sự kết hợp của phần mềm, tài liệu đào tạo và các tiêu chuẩn thực hiện để hỗ trợ một loạt các hoạt động bảo tồn, được quốc tế công nhận và cho phép tiếp cận giám sát hài hòa và thu thập và phân tích dữ liệu phù hợp để hỗ trợ các quyết định quản lý trong các khu bảo tồn và khu vực phụ cận. Thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ phối hợp với GIZ và các bên liên quan cập nhật thường xuyên mô hình dữ liệu hiện tại theo tiêu chuẩn quốc tế, giới thiệu và triển khai ứng dụng SMART trên toàn bộ hệ thống rừng phòng hộ tại Việt Nam. Đồng thời, khung hoạt động của mạng lưới SMART cũng sẽ được hoàn thiện nhằm đẩy nhanh việc chính thức thành lập mạng lưới này và tăng cường hợp tác, trao đổi các vấn đề liên quan đến SMART giữa các ban quản lý rừng phòng hộ tại Việt Nam.

Tổng cục Lâm nghiệp31437