Skip Ribbon Commands
Skip to main content

364/QĐ-BNN-TC

364/QĐ-BNN-TC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT