Skip Ribbon Commands
Skip to main content

439/QĐ-BNN-TC

439/QĐ-BNN-TC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (kinh phí trợ giá SX, cung ứng, lưu trữ giống gốc giống TS và kinh phí SX, cung ứng sản phẩm thuốc HCG cho cá đẻ)

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT