Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4507/QĐ-BNN-TC

4507/QĐ-BNN-TC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia, Cuba, Mozambique)

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT