Skip Ribbon Commands
Skip to main content

459/CN-MTCN

459/CN-MTCN

Thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi (Cơ sở sản xuất Minh Tuấn)

Chăn nuôi

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân DươngQ. Cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT