Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4667/BNN-TCTS

4667/BNN-TCTS

V/v trả lời kiến nghị cử tri Câu số 75 sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau)

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT