Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4963/BNN-TCTS

4963/BNN-TCTS

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre)

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT