Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5069/2021/QĐ-BNN-TC

5069/QĐ-BNN-TC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT