Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5254/2022/BNN-TT

5254/BNN-TT

V/v trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định)

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT