Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5263/2022/BNN-TCCB

5263/BNN-TCCB

V/v Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Trả lời cử tri

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT