Skip Ribbon Commands
Skip to main content

804/QĐ-BNN-TC

804/QĐ-BNN-TC

Công bố công khai Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT